Effektiv rørleggerbedrift

Rørleggern Fauske kommer godt ut av det i en analyse Varde Hartmark har gjort for Rørentreprenørene Norge. Resultatene i bransjeanalysen viser at små og middels store medlemsbedrifter opplevde størst vekst i 2015. 

Daglig leder Ketil Skår peker på flere faktorer som kan være årsak til de som rørleggerbedrift lykkes i å være effektive.

Vi har dyktige og effektive medarbeidere som er oppsatt på å gjøre en best mulig jobb, sier daglig leder i Rørleggern Fauske, Ketil Skår. (Foto: Arild Bjørnbakk, Saltenposten)

Å være en liten eller mellomstor bedrift er ingen hindring for å være med i store prosjekter. Deltagelsen i større prosjekter betyr gjerne at vi kan bruke mindre tid i egen administrasjon på gjennomføring. Det er sannsynligvis en av årsakene til at vi klarer å være mer effektive.

Medarbeiderne hos Rørleggern Fauske er også en viktig faktor, for ikke å si, avgjørende. Vi er avhengige av dyktige medarbeidere som selv ser nytten av å gjør en best mulig jobb, og som trives. Derfor har vi også fokus på å ha et godt arbeidsmiljø. 

Videre er fleksibilitet og vilje til å flytte på seg er et pluss. Vi påtar oss oppdrag i hele Saltenregionen, og det medfører at vi av og til må langt av gårde. 

Når vi leverer høy kvalitet på arbeidet og arbeidet blir gjort riktig første gang, kan vi raskt gå videre til neste oppdrag. På den måten blir arbeidet effektivt. 

Denne teksten er basert på en artikkel fra rørfag.no. Du kan lese artikkelen i sin helhet her