I forbindelse med oppgraderingen av E6 gjennom Fauske sentrum, ble det besluttet å legge snøsmelteanlegg i fortausarealene. Rørlegger’n Fauske sto for leveransen.

I forbindelse med arbeidene ble det besluttet å legge snøsmelteanlegg i fortauet, og her har Rørlegger’n Fauske AS vært en pådriver for å få etablert et fjernvarmeanlegg.

Ettersom beslutningen om å varme opp fortausarealene med fjernvarme ble tatt allerede i mai 2006, og arbeidet med E6 ble påbegynt i april, var det allerede fra oppstart et visst tidspress for prosjektet. Den første rørleveransen måtte derfor hentes fra et annet prosjekt som Rørlegger’n Fauske hadde gående i Bodø. Disse rørene ble lagt ned allerede dagen etter at bestillingen ble gjort. Så langt er det i prosjektet lagt ned omlag 40 km med snøsmelterør og 6 km med tilførselsledninger.

Prosjektet har siden oppstart stadig bredt om seg og økt i omfang. Det er besluttet at både gangveier i parkeringsareal, tilstøtende gater og torg skal være tilkoplet anlegget innen høsten 2008. Også kommunale og fylkeskommunale skoler, rådhuset, kommunale administrasjonsbygg, svømmehall og sykehjem skal tilknyttes fjernvarmeanlegget innen ferien 2008. Det er samtidig innledet forhandlinger om tilkopling med et nytt byggefelt som påbegynnes våren 2008, samt flere større forretningsbygg med et samlet areal på mer enn 10 000 kvm.

Dette har blitt et spennende, nyskapende og svært omfattende prosjekt for oss, som krever stadige omarbeidelser og nye uttegninger etter hvert som nye kunder kommer til. I disse dager legges siste hånd på utredningen av hvor selve varmeanlegget skal ligge.