Foto: Arild Bjørnbakk, Saltenposten

Rørleggern Fauske kommer godt ut av det i en analyse Varde Hartmark har gjort for Rørentreprenørene Norge. Resultatene i bransjeanalysen viser at små og middels store medlemsbedrifter opplevde størst vekst i 2015.

Daglig leder Ketil Skår peker på flere faktorer som kan være årsak til de som rørleggerbedrift lykkes i å være effektive.

– Vi har dyktige og effektive medarbeidere som er oppsatt på å gjøre en best mulig jobb, sier han.

Å være en liten eller mellomstor bedrift, er ingen hindring for å være med i store prosjekter. Deltagelsen i større prosjekter betyr gjerne at Rørlegger’n Fauske kan bruke mindre tid i egen administrasjon på gjennomføring.

– Det er sannsynligvis en av årsakene til at vi klarer å være mer effektive, forteller han.

Fleksible og dyktige medarbeidere

Medarbeiderne hos Rørleggern Fauske er også en viktig faktor, for ikke å si, avgjørende.

– Vi er avhengige av dyktige medarbeidere som selv ser nytten av å gjør en best mulig jobb, og som trives. Derfor har vi også fokus på å ha et godt arbeidsmiljø, sier han.

Fleksibilitet og vilje til å flytte på seg er et pluss. Rørlegger’n Fauske påtar seg oppdrag i hele Saltenregionen, og det medfører at de av og til må langt av gårde. 

– Når vi leverer høy kvalitet og arbeidet blir gjort riktig første gang, kan vi raskt gå videre til neste oppdrag. På den måten blir arbeidet effektivt, sier han.

Denne teksten er basert på en artikkel fra rørfag.no.