300 meter fra riksgrensen til Sverige jobber Rørlegger´n Fauske med sanitær- og varmeanlegget på nye Graddis tollstasjon. Før arbeidet kunne ta til måtte imidlertid alt av infrastruktur som vei, vann og strøm på plass.

Mellomriksveien til riksgrensen over Junkerdal og Graddis i Nordland ble åpnet i 1974. Det hører til historien at den første tiden fikk veien økenavnet «Gratisveien», på grunn av manglende tollsted. Det var nok ikke få liter alkohol, sukker (!), som den gang var langt billigere i broderlandet, og andre varer som ble fraktet over grensen.

I 1983 kom imidlertid en tollstasjon på plass i Junkerdal, en tollstasjon som etter hvert ble upraktisk og umoderne etter dagens behov for kontrollfasiliteter. Nå bygger Statsbygg en ny og moderne tollstasjon 300 meter fra riksgrensen. Tollstasjonen ligger høyt til fjells, 615 meter over havet.

Vei, vann og strøm manglet på byggeplassen

– Da vi kom til byggeplassen for å starte arbeidet manglet alle basisting. Vei måtte anlegges, strøm måtte føres til byggeplassen, brønn måtte bores for å få tilgang til vann, avløpsanlegg måtte lages, strøm- og fiberkabler ble lagt. Det er sjelden prosjekter må starte med å få så grunnleggende ting på plass. Dette ga oss noen utfordringer da arbeidet startet i fjor høst, og vi måtte finne kreative løsninger, forteller Ketil Skår.

Det nye tollstedet får et nytt bygg på 1600 kvadratmeter som inneholder kontorer, verksted og kontrollhall. Her inngår både toaletter, dusjer og kjøkken for personalet. Det skal også være muligheter for personalet å kunne overnatte på tollstasjonen ved behov.

Varmeløsninger, rør- og sanitæranlegg

Vi har levert og montert alt av rør- og sanitærutstyr på bygget. Det er boret energibrønner for varmepumpe og vannbåren varme. De 6 brønnene går hele 210 meter ned i bakken. En akkumulatortank på 750 liter sørger for jevn tilgang på temperert vann. I kontrollhallen i det nye tollstedet skal store trailere kunne kjøre rett inn. Også kontrollhallen har behagelig gulvvarme. Her skal kontrollene foregå under de beste forhold.

3500 meter rør for vannbåren varme sørger for oppvarming av alle rom i begge etasjer. Væske/vann-varmepumpen dekker 90% av varmebehovet. Branntanker på 4m3 med tilhørende kraftig pumpe er også installert, ettersom krav til slukking er det samme på grensen som ellers i Norge.

Oljeutskiller og renseanlegg for gråvann er laget av samarbeidspartneren Odin Maskin AS, og tilbakefører kvaliteten på avløpsvannet i henhold til de strengeste miljøkrav. Alt dette er montert av dyktige rørleggere fra Rørlegger´n Fauske.

Det legges rør til det vannbårne varmeanlegget.

Det er Kent Skjevik og Ketil Skår som står for denne jobben.

Egen hjertestarter

– Vi er imponert over Veidekke som hovedentreprenør og deres HMS-program. De stiller store krav til oss som underentreprenør, og det har vært veldig lærerikt. Hjelmer, vernesko, hørselvern og hansker. Alt er på plass, forteller Ketil Skår.

Det er også betryggende at egen hjertestarter finnes på byggeplassen om behovet skulle oppstå.

– Rørleggerne, med bas Kent Skjevik i spissen, har virkelig vært løsningsorienterte og kreative i gjennomføringen av prosjektet, spesielt siden “alt” manglet i oppstarten, så dette har vi alle lært mye av, konstaterer daglig leder.