Rørlegger’n Fauske sto for sanitær-, varme- og brannslukkingsanlegget i Steigen allhus.

Allhuset har en grunnflate på 2219 m2 og totalt BRA er 3350 m2. Den består av en flerbrukshall med ett garderobesett, samt øvrige arenaer for idrett som trim og styrketrening, skyting og dans/kampsport. I tillegg huser den arealer for ungdomsklubb og arealer for undervisning‏‏.

Sanitæranlegget omfattet flere toalettrom, garderober, kjøkken og vaskerom. Varmeanlegget ble levert med både gulvvarme og radiatorer, med egen varmesentral tilkoplet fjernvarmeanlegg. Brannslukkingsanlegget består av egne brannposter i form av brannskap.

Steigen Allhus bygges i stål og inneholder:

1.etg inneholder en idrettshall på 1200m2, undervisningsrom, ungdomsklubb, kafé, kjøkken og garderober.

2.etg inneholder en kampsportarena/danserom styrketrengingsrom/trimrom og skytebane med eget klubbrom.