Sertifiseringer

Vår faglige kompetanse gjør at du som kunde kan føle deg trygg.
Det vi leverer og monterer har høy kvalitet.

Under er en oversikt over godkjenningene våre:

Godkjent lærebedrift
Vi er godkjent lærebedrift. Det vil si at fylkeskommunen har godkjent at Svartisen tar inn lærlinger i bedriften vår. Lærlingene våre får den opplæringen som er fastsatt i læreplanen, og en faglig leder er ansvarlig for å følge opp han eller henne til lærlingen blir faglært rørlegger. For tiden har vi 4 lærlinger hos oss.

Mesterbedrift
Vi er en mesterbedrift innenfor rørleggerfaget.

Sertifisert etter Byggebransjens våtromsnorm
Vi følger byggebransjens våtromsnorm og er sertifisert.

Medlem av Rørentreprenørene Norge
Rørentreprenørene Norge er rørleggerbedriftenes bransjeorganisasjon.

Sentral godkjenning
Vi har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet ut fra vår kompetanse, vår erfaring og systemene vi bruker når vi utfører store og små oppdrag og prosjekter.